ISIWARA SUWASETHA
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
Carousel Slideshow by Wachak.com v5.0
ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරAyurvedic Treatment
Sinhala ganna
නිරෝගි අයගේ නිරෝගිබව ආරක‍්ෂා කිරීමත් රෝගී අයගේ රෝග නැති කිරීමත් ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේ පරමාර්ථයයි.
රෝග අනුව කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමය ශෝධන ශමන වශයෙන් කොටස් දෙකකි. ශෝධන ප්‍රතිකාර වශයෙන් නස්‍ය, වමන, විරේක, වස්ති, රක්ත මෝක්‍ෂණ වශයෙන් පස් ආකාරයි. එයට පංචකර්ම විධි නමින් හැදින්වේ. එයම උපයෝගි කරගෙන කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමය පංචකර්ම චිකිත්සාව නමින් හැදින්වේ.
ප්‍රතිකාර සදහා රෝගියෙකු පිළියෙල කිරීම පුර්ව කර්ම නම්වේ. මෙය ස්නේහ ස්වේද නමින් හැදින්වෙයි. ස්නේහයෙන්(තෙල් ගැල්වීම) මෘදු බවත් ස්වේදයෙන් (ඔපගැන්වීම)මානය ශමනය කිරීමෙන් සිදුකෙරේ.
Protect the patient's health and Ayurvedic treatment of diseases that objective.
Treatment of diseases of the two parts of SHAMANA correction. NASYA treated as correction, VAMANA, laxatives, enemas, red soil as MOKSHANAYA else. Known as the necessary treatment methods. Using the same method of treatment known as chemotherapy necessary treatment.
Preparing a patient for treatment, pre-surgery village. Swain is also known as sweat. Affection (oil application) that mild SHAVEDHA carried by SHAMANAYA dimension.
කැඩුම් බිදුම්Fractures and Dislocations
අතපය බිදීම්, ඇමැට්ටිවීම්, කකුල් අත් පෙරලීම්, අත්පා දනිස් පැනීම් නිසා ඇතිවන ආපදාවලට කරනු ලබන තෙල් පත්තු මැල්ලුම් සහිත ප්‍රතිකාර කැඩුම් බිදුම් ප්‍රතිකාර ලෙස හදුන්වයි. Treatments with oil, pastes and malluma for fractures in hands, legs, sprain, overturning of hands, legs and knee slipping are called bone fracture treatments. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි
(+94) 071-4025091
නස්‍ය කර්මNasya Treatments
බෙල්ලෙන් උඩ රෝග සදහා විඝේෂයෙන් නස්‍ය කරනු ලැබේ. නස්‍ය යනු නාසයෙන් දෙනු ලබන හෙයින් නස්‍ය නම් වේ. නිතර හැදෙන හිසරදය, ඇදුම, පීනස, අකලට හිසකෙස් ගැලවීම, අකලට කෙස් ඉදීම, මුහුනේ කළු ලප, කුරුලෑ ඉවත් කිරීම සිදුකල හැකිය. තවද මානසික ආතතිය, සියළු කාල දෝෂ ඉවත්කරයි. Diseases, especially on the neck are NASYA. NASYA is given because the NASYA nose. Often formed headaches, asthma, PINASA, hair loss, scratching ripening prematurely gray hair, face black spots, acne can be done to remove. The stress, all the time, removing errors. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි
(+94) 071-4025091
වමන කර්මEmesis Treatments
වෙදකමේ ලය විරේකය නමින් හැදින්වෙන්නේද මෙම ක්‍රියාවයි. ලය, ගෙල, මුහුණ සිරස යන ස්ථානවල සෙම් පිත් ශමනය සදහා වමනය කරවීම කරනු ලැබේ. ආමාශයේ තිබෙන රෝගාබාධ දුරු කිරීමටත්, පපු ප්‍රදේශයේ පවතින සෙම් රෝග (කඵ දෝෂ වැඩිවීම්) ඉවත් කිරීමටත් මුඛ මාර්ගයෙන් වමන කාරක (වමනය ඇති කරන) ඖෂධ ලබා දීමෙන් වමනය ඇති කරවයි. Pelvic rates? Purge known concepts in this activity. The module, neck, face and places Sirasa wanton skin will bring to vomiting. To eliminate diseases of the stomach, chest diseases of the skin (Blister more error) to be removed through the mouth Emesis Committee (vomiting) is easier to throw giving drugs. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි
(+94) 071-4025091
විරේක කර්මPurgation Treatments
අධෝභාගයේ දෝෂ බැහැර කිරීම විරේක නම්වේ. විරේක මුඛ මගින් හා අධෝමුඛය මගින්ද දිය හැක. විරේක ගුණ යුක්ත ඖෂධ ලබාදීම මගින් ආහාර මාර්ගයේ අන්ත්‍ර වල (බඩවැල්) ඇති පිත් දෝෂ ගුද මාර්ගය ඔස්සේ බැහැර කරයි. පුද්ගලයාගේ ශරීර ස්වභාවය අනුව විරේචනය කලයුතු ආකාරය තීරණය කෙරේ. Anal errors from the purging of the quiz. You can also anal and oral laxatives by. Purging properties of drugs by providing food line consists of the gut (intestine) ruled on the wanton anal errors. How to purge the body of a person's character is determined. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි
(+94) 071-4025091
වස්ති කර්මEnema Treatments
වස්තිය යනු මුතාශය නමකි. මල පිටකිරීම සදහාත්, දෝෂ ශමනය සදහාත් වස්ති යෙදිම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකි. දෝෂයන්ගෙන් ප්‍රධානියාවන වාතය ශමනය හා ශෝධනයටත් මෙම ප්‍රතිකාර ඉතා වැදගත් වේ. බාල, තරුණ, මහළු හා දුර්වල, කෙට්ටු, මහත අයටත්, ස්ත්‍රින්ටත් වාත රෝගයෙන් පෙලෙන සැමටත් යෙදිය හැකිය.වාත දෝෂය ශරීරයෙන් බැහැර කිරීම සඳහා ආධාර මාර්ග වලින් (ගුද මාර්ගය, මුත්‍රා මාර්ගය, යෝනි මාර්ගය) ද්‍රව ඖෂධ ශරීර ගත කිරීමයි. රෝගය අනුව සිදු කරන ක්‍රම කිහිපයක් පවතී. Object name is overactive. Sewage leaking emerging organ defects to enemas seeing treatment. This treatment is very important and calibration errors to head of the air. Young, young, old and weak, thin, fat ones, all to be suffering from the disease Female air. For assistance through the body from the air (for anal sex, tract, vagina) is a body of liquid medicines. There are several ways in which the disease occurred. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි
(+94) 071-4025091
රක්ත මෝක්ෂණයBlood letting
දුෂිත රක්තය බැහැර කිරීම සදහා රක්ත මෝක්ෂණය විධි යෙදිය හැකිය. දැනට මෙම ක්‍රියාව කරනුයේ කුඩැල්ලන් උපයෝගි කරගනිමිනි. රත් පිතයෙන් දුෂිත රුධිරය පිට කිරිම මෙමගින් සිදුකෙරේ. BLOOD LETTING methods can be used to corrupt the red out. This is implemented using Leech countries. Hemorrhagic corrupt blood offered on this level. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි
(+94) 071-4025091
ශීරෝධාරාShiro Dhara
ස්නේහ වර්ග (තෙල් මිශ්‍රණ) යොදා ගනිමින් ශරීරය සිනිඳු භාවයට පත් කිරීමයි. මෙය අභ්‍යන්තර හා බාහිර ලෙස කොටස් දෙකකි.
* අභ්‍යන්තර : මුඛ මාර්ගයෙන් ශරීරය තුලට ලබා දීමයි. එය යොදන ඖෂධයේ ස්වභාවය මත අච්ඡපේය හා විචරණීය ලෙස කොටස් දෙකකි.
* බාහිර : ශරීරයට පිටතින් ආලේප කිරීමයි. මෙය යොදන ඖෂධයේ ස්වභාවය හා භාවිතා කරන ආකාරය අනුව අභ්‍යංග, ලේප, උද්වර්තන, ගන්ඩුෂ, පරිශේක, තර්පණ හා අවගාහ වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයකි.
Eccrine type (oil) using a soft body is affected. This two parts: internal and external. * Internal: giving into the body through the mouth. It is the nature of the application and the drug අච්ඡපේය විචරණීය two parts. * External: to anoint the body outside. This is the nature and use of the drug applied according අභ්යංග, ලේප, උද්වර්තන, ගන්ඩුෂ, පරිශේක, තර්පණ and auguring a few of the parts. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි
(+94) 071-4025091
සර්වාංගධාරාSarwanga Dhara
ධාරා කර්මයන් සදහා යොදාගනු ලබන්නේ තෛල නම් තෛල ධාරා යනුවෙන්ද, තක්‍ර(කිරි වලින් සදාගන්නා ද්‍රව්‍යයක්) යොදාගනු ලබන්නේ නම් තක්‍ර ධාරා යනුවෙන්ද ක්ෂිර යොදා ගන්නේ නම් ක්ෂිර ධාරා යනුවෙන්ද හැදින්වේ. ශිරෝ රෝග සදහා යෙදා ගන්නා වු ධාරා/ශේක ශිරෝධාරා යනුවෙන් හැදින්වේ. මුළු සිරුරටම යොදා ගන්නා විට සර්වාංගධාරා යනුවෙන් හැදින්වේ. Current operations are used for තෛල the current තෛල called, තක්ර (eugenol material from milk) is being used තක්ර called DC currents known as exists is used, if exists. Shiro Dhara for diseases of the sheets / ශේක ශිරෝධාරා is called. When used in the body, known as the සර්වාංගධාරා. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි
(+94) 071-4025091
 
     
     
© 2015 - සියළුම හිමිකම් ඇවරිනි • ඉසිවර සුවසෙත - ශ්‍රි ලංකාව© 2015 - All Rights Reserved • Isiwara Suwasetha- SriLanka
Web Design by
Web Minds
Free counters!
Free counters! Free counters!