ISIWARA SUWASETHA
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
  • ඉසිවර සුවසෙත
Carousel Slideshow by Wachak.com v5.0
ආයුර්වේද රූපලාවන්‍ය ප්‍රතිකාරBueatyculture Treatment
Sinhala ganna
කුරුලෑ ඉවත්කිරිමPimple Treatment
ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී කුරුලෑ හඳුන්වන්නේ “යුවාන පිඩකා” හෙවත් “මුඛ දූෂිකා” යන නාමයෙනුයි. වැඩිපුර මුහුණේ ඇතිවන නිසා මුඛ දුෂිකා යන නාමය යෙදි ඇත. ඒ වගේම තරුණ වයසේදී ඇති වන නිසා යුවාන පිඩකා යන නාමය භාවිතා කෙරී ඇත. ආයුර්වේදයේදි මේවා දක්වා ඇත්තේ ක්ෂුද්‍ර රෝග ලෙස වර්ග කෙරී ඇති රෝග කාණ්ඩය යටතේ‍ය. කුරුලෑ සදහා නිවැරදි පාරම්පරික ප්‍රතිකාර ක්‍රම Acne medicine called Ayurveda, "Yuan lump" or "oral corrupt" and the name. Oral face caused more corrupt the name livelihood. The young age of the name has been used since the yuan saliva. Ayurvedic medicine is for these diseases has been classified as micro segment disease. Traditional treatments for acne right වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 071-6817621
කළු ලප ඉවත්කිරිමTreatment for Blackheads
කළු ලප හා ලප කැලැල් ආදීය නිසා සමේ අලංකාර බව දුරු වේ. එම රෝග තත්ත්ව කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කිරීම රූපලාවන්‍යයේදී ඉතා වැදගත් වේ. විශේෂයෙන් මුහුණ දූවිලි, විෂබීජ ඉතා ඉක්මනින් රැදෙන තැනකි. මුහුණ අතගෑමෙන් දෙඅත් වල ඇති විෂබීජ එකතු වේ. තවද කුරුලෑ නියපොතු වලින් කැඩීම නිසා ලප කැලැල් ඇතිවේ. මේ සියල්ල මුහුණේ අවලස්සනට හේතුවේ. මේවායින් සම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ආයුර්වේදයේ විවිධ ප්‍රතිකාර ක්‍රම දක්වා ඇත. එහිදි බාහිර ආලේප සඳහා විශේෂ තැනක් ලැබේ. ස්වාභාවික ඖෂධ මෙන්ම එදිනෙදා ගෙදර දොරේදී භාවිතයෙන් සිදුකල හැකි මෙම ප්‍රතිකාර මගින් දිගුකාලීන ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි අතරම කිසිදු අතුරු උපද්‍රවයක් ඇති නොවේ. Black spots on the skin, and the skin scars, etc. So it is a beautiful drive. The disease is extremely important in attention to cosmetic. Especially face dust, germs breeding place very soon. Hands touch the face of germs is added. Since splitting from the nail and skin acne scars occur. The cause of all the ugly face. Ayurveda is the treatment of these methods to protect the skin. A special place to be anointed with external stretch. The long-term results of treatment can be performed by using natural medicines and daily chores, while not in any hazardous side. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 071-6817621
හිසකෙස් කළු කිරිමHair Treatment
විවිධ රූපලාවණ්‍ය ගැටලු අතර කෙස් සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරන ගැටළුවලට හිමි වන්නේ ප්‍රධාන තැනකි. සමහර තරුණ කාන්තාවන්ගේ කෙස් ඉතා තුනීය. එමෙන්ම පහසුවෙන් කැඩෙන සුලුය(Brittle), දුඹුරු පැහැ වීමද දැකගත හැක. මෙය එවැනි කාන්තාවන්ගේ මානසික අසහනයට හේතුවේ. ඊට අමතරව ඉතා විශාල වශයෙන් කෙස් ගැලවී යෑම මෙන්ම අකලට කෙස් සුදුවීමද දක්නට ලැබේ. වර්තමානයේ මෙම ගැටළු කාන්තාවන්ට පමණක් සීමානොවී පුරුෂ පාර්ශවයටද බරපතල ලෙස මානසික පීඩා ගෙන දෙන තත්ත්වයකට වර්ධනය වී ඇත. එහිදී ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය තුල මෙම තත්ත්වයන් ගැන දක්වා ඇති කරුනු විමර්ශණය කිරීම වැදගත්ය. බහුල වශයෙන් කෙස් ගැලවී යාම ආයුර්වේදය තුල හඳුන්වන්නේ “ඛාලිත්‍යය” යන නමින්ය. එසේම අකලට කෙස් සුදුවීම “පාලිත්‍යය” ලෙසද හඳුන්වයි. The main issues on which belongs to the hair and beauty various problems. Some young women's hair is very thin. It is striking to break easily (Brittle), brown can comply with. This is a women's cause mental illness. In addition, a lot of hair loss and premature white hair be seen. At present, the only problem for women who have developed a serious disorder itself as a serious sex party. The system is important to investigate the facts of the Ayurvedic medicine from this condition. Commonly referred to as the hair in Ayurveda "ඛාලිත්යය" name. The hair prematurely white "throwback" SWS. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 071-6817621
හිසකෙස් ගැලවිම නැවතිමට ප්‍රතිකාරHair Treatment
විවිධ රූපලාවණ්‍ය ගැටලු අතර කෙස් සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරන ගැටළුවලට හිමි වන්නේ ප්‍රධාන තැනකි. සමහර තරුණ කාන්තාවන්ගේ කෙස් ඉතා තුනීය. එමෙන්ම පහසුවෙන් කැඩෙන සුලුය(Brittle), දුඹුරු පැහැ වීමද දැකගත හැක. මෙය එවැනි කාන්තාවන්ගේ මානසික අසහනයට හේතුවේ. ඊට අමතරව ඉතා විශාල වශයෙන් කෙස් ගැලවී යෑම මෙන්ම අකලට කෙස් සුදුවීමද දක්නට ලැබේ. වර්තමානයේ මෙම ගැටළු කාන්තාවන්ට පමණක් සීමානොවී පුරුෂ පාර්ශවයටද බරපතල ලෙස මානසික පීඩා ගෙන දෙන තත්ත්වයකට වර්ධනය වී ඇත. එහිදී ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය තුල මෙම තත්ත්වයන් ගැන දක්වා ඇති කරුනු විමර්ශණය කිරීම වැදගත්ය. බහුල වශයෙන් කෙස් ගැලවී යාම ආයුර්වේදය තුල හඳුන්වන්නේ “ඛාලිත්‍යය” යන නමින්ය. එසේම අකලට කෙස් සුදුවීම “පාලිත්‍යය” ලෙසද හඳුන්වයි. The main issues on which belongs to the hair and beauty various problems. Some young women's hair is very thin. It is striking to break easily (Brittle), brown can comply with. This is a women's cause mental illness. In addition, a lot of hair loss and premature white hairs be seen. At present, the only problem for women who have developed a serious disorder itself as a serious sex party. The system is important to investigate the facts of the Ayurvedic medicine from this condition. Commonly referred to as the hair in Ayurveda "ඛාලිත්යය" name. The hair prematurely white "throwback" SWS. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිමාලි හේරත්
(+94) 071-6817621
 
     
     
© 2015 - සියළුම හිමිකම් ඇවරිනි • ඉසිවර සුවසෙත - ශ්‍රි ලංකාව© 2015 - All Rights Reserved • Isiwara Suwasetha- SriLanka
Web Design by
Web Minds
Free counters!
Free counters! Free counters!